Ken ta ingenuo? Mike de Meza, Richard Arends of ESNAN cu a kere nan y duna nan card blanche?

Ken ta ingenuo? Mike de Meza, Richard Arends of ESNAN cu a kere nan y duna nan card blanche?
  • Powered by SETAR